Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районында муниципаль вазыйфаларны һәм муниципаль хезмәт вазыйфаларын биләүче затларның керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында мәгълүмат

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International