Коррупцион һәм башка хокук бозуларны профилактикалау эше өчен җаваплы зат

«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башлыгы, Татарстан Республикасы Лениногорск шәһәре мэрының «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең җирле үзидарә органнарында кадрлар сәясәтендә коррупцион һәм башка хокук бозуларны профилактикалау эше өчен җаваплы затны билгеләү турында» 2011 елның 11 гыйнварындагы 14 номерлы күрсәтмәсе нигезендә, Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең җирле үзидарә органнарында коррупциячел һәм башка хокук бозуларны профилактикалау эше өчен җаваплы итеп,  Татарстан Республикасы Президентының 2010 елның 1 ноябрендәге ПУ-711 номерлы Указында каралган функцияләрне йөкләп, «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Советы аппаратының кадрлар һәм бүләкләр секторы мөдире Эльмира Әгъләметдин кызы Кыямова билгеләнде (Тел:8 (855) 595-19-73-19 Elmil: Kova.ru@).

Соңгы яңарту: 2022 елның 14 апреле, 13:54

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International