Вәкилләр Советы

Төп функцияләре

1.Район Советының эш тәртибе Устав һәм район Советы Регламенты белән билгеләнә.

2. Район Советы эшенең төп формасы булып аның сессияләре тора, аларда район Советы компетенциясенә караган мәсьәләләр хәл ителә.

3. Әгәр анда район Советы депутатларының билгеләнгән саныннан кимендә өчтән икесе катнашса, район Советы сессиясе хаклы.

4. Район Советының чираттагы сессияләре кирәк булганда, әмма кимендә ике айга бер тапкыр уздырыла. Чираттан тыш сессияләр район башлыгы яки депутатлар төркеме инициативасы буенча билгеләнгән саныннан кимендә өчтән бере район Советы депутатларының инициативасы белән чакырыла.

5. Совет сессияләре район башлыгы тарафыннан чакырыла. Район Советы депутатлары һәм чакырылган затлар чираттагы сессиянең вакыты, урыны һәм көн тәртибе турында биш көннән дә соңга калмыйча хәбәр ителә, ә чираттан тыш сессия – аны үткәрүгә кадәр бер көннән дә соңга калмыйча.

6. Район Советы сессияләре ачык һәм ачык үткәрелә. Район Советының ачык сессияләрендә районның теләсә кайсы кешесе катнаша ала.

Регламентта каралган очракларда район Советы бары тик район Советы чакырылган затлар, шулай ук сессиядә закон нигезендә катнашырга хокуклы затлар гына катнаша ала ябык сессия үткәрү турында Карар кабул итәргә хокуклы.

7. Район Советының һәр сессиясенең беркетмәсе алып барыла. Сессия беркетмәсенә сессия үткәрү датасы, урыны һәм вакыты турында мәгълүматлар кертелә, карала торган барлык мәсьәләләр күчерелә һәм кабул ителгән барлык карарлар, тавыш бирү нәтиҗәләрен күрсәтеп, теркәлә. Район Советы сессиясе беркетмәсенә кул куйганнан соң район башлыгы белән районның һәр кешесе таныша ала.

8. Район Советы сессияләрендә һәр депутат бер тавышка ия. Район Советы депутаты тавыш бирү хокукын шәхсән гамәлгә ашыра. Район Советы сессияләрендә тавыш бирү ачык (шул исәптән эзләнүчән) һәм яшерен булырга мөмкин. Тавыш бирүнең һәр төрен куллану очраклары әлеге Устав, район Советы Регламенты белән билгеләнә. 

 

Соңгы яңарту: 2019 елның 12 апреле, 09:24

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International